Rebus FAQ

På den här sidan finner du våra allra vanligaste frågor som våra kunder har. Vi har delat in vår FAQ i kategorier så att du lättare skall hitta svar på det du söker. Leta upp den rubrik som stämmer överens med det du söker och titta på de frågor och svar vi listat under.

Om du ändå inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss här.

Arrangörsmodul

Jag har gjort en ändring i resvägen, men den visas inte i Front?

När man går in via Paketuppläggningen och ändar i resvägen så ändrar man bara i resvägsmallen, inte på själva avresan. Ändringen måste då kopieras över till respektive avresedatum.

När man gjort en ändring i resvägen så klickar man på knappen ”Kopiera”- Markera de avresedatum som ändringen ska kopieras till – Välj kopieringstyp i fältet längst ner till höger, vanligast är 1-Kopiera hela resvägsmallen.
Ett annat alternativ att göra ändringar på en viss avresa är att gå via rutinen Avresor-Resväg som finns under Redigeramenyn i Arr-back.

Har lagt upp en ny resa men när jag försöker göra en bokning så får jag följande meddelande ”Inga grundpriser finns upplagda"?

Meddelandet kommer upp när man i Paketuppläggningen på fliken Grundpris har lagt upp priser för specifika platstyper, så kallade ”avvikande grundpriser”. I Allotment på fliken Platstypsbeläggning har man sedan lagt upp vilka platstyper som finns på resa. Meddelandet kommer upp när inte platstyperna i Paketuppläggningen stämmer överens med platstyperna i Allotment.

Bussmodul

Har lagt upp en beställning men vill byta momstyp, går det att ändra?

Ja, om det inte har skapats en faktura på beställningen så går det att ändra momstyp. På första fliken Beställningar så finns det en knapp ”Byt” vid ”Momstyp”. Då får man välja annan momstyp och även vilken prislista som ska gälla.

Teknik

Vi ska installera en ny dator som ska köra Rebus. Rebus finns på servern. Vad ska installeras?

Följande punkter är det enda som borde behöva göras för att få igång Rebus på en ny dator/klient. Det förutsätter att själva Rebus-programmen redan finns på en server samt att den nya datorn är inkopplad på nätverket på rätt sätt.

1.
Hämta Rebus systeminstallation från vår hemsida http://rebusdata.se
Gå in på menyn ”För kunder” och ”Installation”. Hämta fullständig systeminstallation, filen heter ”System.exe”. Spara filen på den lokala hårddisken. Kör installationen genom att starta filen.

Kör igenom installationen, datorn behöver inte startas om när det är klart fast programmet rekommenderar det.

2.
Skapa en tom katalog (C:\Temp) på den lokala datorn där filer för Rebus utskriftshantering ska hamna (previewpath).

3.
Kopiera filen ”Rebus.ini” från en dator som redan kör Rebus och lägg på den nya datorn, skriv över den fil som redan finns där. Om man kör Windows XP eller en Windows Server ligger filen under ”C:\Windows”. Kör man Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 är det lite mer komplicerat eftersom ini-filen då kan ligga under användaren och dessa kataloger kan vara dolda. T.ex. kan sökvägen till Rebus.ini då vara ”C:\Users\AnvNamn\AppData\Local\VirtualStore\Windows”.

4.
Skapa en mappning på den nya datorn till serverns Rebus-katalog. Om de andra datorerna startar Rebus från R: måste mappningen R: göras likadant på den nya datorn som på de andra. Mappningen görs i utforskaren under ”Verktyg” och rutinen ”Anslut nätverksenhet”.

5.
Följ mappningen R: i utforskaren och leta efter Rebus.exe (som är Rebus startprogram). Högerklicka på filen och välj att skicka den som en genväg till skrivbordet.

6.
På skrivbordet finns det nu en Rebus-ikon. Dubbelklicka på den så borde Rebus starta.

7.
Behöver ni skriva ut PlusGiro/Bankgiro-blanketter måste även OCR-fonten hämtas från vår nedladdningssida och installeras i Windows Fonts-katalog.